Union Biztosító Zrt. | Vienna Insurance GroupUnion Biztosító Zrt. | Vienna Insurance GroupAkadálymentes nézetMenü

A kormányhivatal a GINOP Plusz-3.2.1-21 „A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül” elnevezésű munkaerőpiaci programban az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény felhatalmazása, valamint a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 41. § (1) bekezdés c) pontja alapján a munkaadó részére vissza nem térítendő, továbbadott támogatást nyújtja munkaerőpiacialkalmazkodás támogatás jogcímen:

A képzés tervezett időszaka: 2023. év február hónap 01. naptól 2023. év november hónap 30. napig.
Az alábbi képzések valósulnak meg:

1. GENERÁCIÓ MENEDZSMENT KÉPZÉS

Képzés gépi azonosítója: 10151/36/00185-1
Szakképesítés/kompetencia megnevezése: Soft skill képzés
Képző intézmény neve: OKT-FULL Tanácsadó Kft.
Képző intézmény nyilvántartási száma: E/2020/000122
Képzés óraszáma: 16
Egy órára jutó képzési költség (Ft/fő/óra): 3300
Egy főre jutó képzési költség (Ft/fő): 52 800
Képzésben résztvevők létszáma (fő): 24
Képzés összköltsége (Ft): 1 267 200

Képzés tartalma

Elmélet a generációk közötti különbségekről 84 munkavállalói generáció):
Generációs sajátosságok, értékek és motivációk, csapatmunka és együttműködés.

Generációs sajátosságok:
Feladatmegoldás, Tapasztalat vs. innováció; Digitális kompetencia; Kommunikációs különbségek; információ áramlás; SWOT analízis, kooperációs lehetőségek.

Értékek és motivációk:
Céges értékekhez való kapcsolódás, Blanchard szituatív vezetés; Egyéni meghatározott fejlődési célok (RAVE teljesítmény értékelő beszélgetés, STAR interjú technika,MPH helyzetfeltáró technika, munkastílus elemzés pókhálóval); Motiváció (Flow teszt, jutalmazás, kihívás,önállóság erősítése).

Csapatmunka és együttműködés:
Erőforrás kezelés (Belbin csoportszerepek, Ken Thompson alapelvek, Gondolkodó környezet 10 szabálya, Sheckleton receptje); Vezetői eszköztár (Konfliktuskezelés, SNTF problémamegoldás, a bizalom anatómiája, De Bono 6 kalapja).

Megoldás:
Vezetői önismeret; A fejlődés lépcsőfokai; Egyéni nehézségek elemzése, az elakadás oka;7 kulcsterület; Előny-hátrány mátrix.

2. IDŐGAZDÁLKODÁS KÉPZÉS

Képzés gépi azonosítója: 10151/36/00185-2
Szakképesítés/kompetencia megnevezése: Soft skill képzés
Képző intézmény neve: OKT-FULL Tanácsadó Kft.
Képző intézmény nyilvántartási száma: E/2020/000122
Képzés óraszáma: 16
Egy órára jutó képzési költség (Ft/fő/óra): 3300
Egy főre jutó képzési költség (Ft/fő): 52 800
Képzésben résztvevők létszáma (fő): 36
Képzés összköltsége (Ft): 1 900 800

Képzés tartalma

Tudatosítás, diagnózis (problem-solution-benefit):
Előzetes kérdőív; Nehézségek, erősségek feltárása; Mi motivál változása; Vízió; Személyes nyereség meghatározása, Előny-hátrány mátrix meghatározása, 4 negyed technika.

Megoldási kínálat – Módszerek:Előzetes ismeretek, csoportos tudásmegosztás; Személyes, és munkahelyi feladatok kölcsönhatása; Tervezés, GTD, Workflow; Fizikai környezet megteremtése; Zero inbox; csapat GANT; Megszakítás nélküli munkavégzés, ütemezés, rugalmas terv; Közös tervezés.

Megoldási kínálat – Készségek:
Nemet mondás, asszertív kommunikáció; Stresszkezelés, Mindfullness; Kommunikáció,információ áramlás; Célkijelölés; Napi és heti tervezés, feladatkövetési rutin kialakítása; Tapasztalatok feldolgozása; Halogatás elkerülése; Feltorlódások elkerülése; Szokáskialakítás.

Egyéni fejlődési tervek (coaching technika):
GROW modell; Időgazdálkodási generáció modellje a jelenleg működtetett rendszer diagnózisához; Sürgős-Fontos mátrix; Stressz faktorok; Akaratmozgósítás.

3. TÁRGYALÁSTECHNIKA KÉPZÉS

Képzés gépi azonosítója: 10151/36/00185-3
Szakképesítés/kompetencia megnevezése: Soft skill képzés
Képző intézmény neve: OKT-FULL Tanácsadó Kft.
Képző intézmény nyilvántartási száma: E/2020/000122
Képzés óraszáma: 16
Egy órára jutó képzési költség (Ft/fő/óra): 3300
Egy főre jutó képzési költség (Ft/fő): 52 800
Képzésben résztvevők létszáma (fő): 36
Képzés összköltsége (Ft): 1 900 800

Képzés tartalma

A tárgyalás folyamata:
Felkészülés; Stratégia alkotás; Tárgyalás megkezdése: légkörteremtés, nyitás, ajánlattétel; Alku folyamatai; Meggyőzés, érvelés; Megegyezés fázisa.

A tárgyalási stílusok, és alkalmazásuk:
Együttműködő tárgyalási stratégia; Kompromisszumkereső tárgyalási stratégia;Engedékeny tárgyalási stratégia; Irányító tárgyalási stratégia; Elkerülő tárgyalási stratégia; Stratégiai kulcspontok kidolgozása.

Konfliktuskezelés:
A konfliktus típusai; Konfliktus helyzetek kezelésének formái, A megfelelő kommunikációs formák használata.

A meggyőzés folyamata:
Érdeklődés felkeltése; Saját termék / szervezet bemutatása; Partner ellenérveinek meghallgatása értő figyelemmel; Saját elgondolások kifejtése a kölcsönös tisztelet megtartása mellett; Ellenérvek fogadása.

Érveléstechnika, az érvek elrendezésének formái:
Induktív érvelés; Deduktív érvelés; Látszatérvelés; Morális érvelés; Taktikai érvelés; Racionális érvelés; Terméktechnikai érvek.

A verbális és nonverbális kommunikáció szerepe a tárgyalásban:
Partner nonverbális kommunikációjából kiolvasható jelek. Non verbális kommunikáció megértése és használata a tárgyalási folyamatban. A kommunikáció speciális kérdései: hallgatás, meghallgatás, kérdéstechnikai alapok.

Gyakorlati feladatok módszertana:
Páros szituációs feladatok; Verseny helyzet szimulációk, mely során a résztvevők nyomás alatti teljesítményüket fejleszthetik. Önreflexió: saját erősségek és fejlesztendő területekfelmérése. Nonverbális kommunikációs készség fejlesztő szerepjátékok.

4. KEZDŐ EXCEL KÉPZÉS

Képzés gépi azonosítója: 10151/36/00185-4
Szakképesítés/kompetencia megnevezése: IKT képzés
Képző intézmény neve: OKT-FULL Tanácsadó Kft.
Képző intézmény nyilvántartási száma: E/2020/000122
Képzés óraszáma: 20
Egy órára jutó képzési költség (Ft/fő/óra): 2600
Egy főre jutó képzési költség (Ft/fő): 52 000
Képzésben résztvevők létszáma (fő): 36
Képzés összköltsége (Ft): 1 872 000

Képzés tartalma

Az Excel program használata:
Munkafüzetek felépítése, kezelése, mentés, megnyitás, fájltípusok. Munkalapok felépítése: sorok, oszlopok, cellák. Kijelölés, kurzor mozgatás trükkök, billentyű kombinációk.Másolás, beillesztés funkció, irányított beillesztés esetei.

Adatbevitel:
Az adatbevitel módjai, adattípusok.

Formázás:
Oszlopok, sorok méretezése; Cellatartalom formázása; Igazítások a cellán belül; Szegély és háttérszín; Összevont cellák.

Képletek, Függvények, hivatkozások:
Elemei aggregáló függvények; Képletek használata, képlettel való kitöltés nagy táblákban.

Adattáblák kezelése:
Sorba rendezés; Autoszűrő és irányított szűrő; Autoszűrők elmentése.

Excel dokumentumok kezelése, nyomtatás védelem:
Élőfej, élőláb; Nyomtatási beállítások; Tájolás, margók; Kicsinyítés, nagyítás; Nyomtatás fekete-fehérben, cellarácsokkal, cellaazonosítókkal; Védelem: Cellák zárolása és védelme.

5. KÖZÉPHALADÓ EXCEL KÉPZÉS

Képzés gépi azonosítója: 10151/36/00185-5
Szakképesítés/kompetencia megnevezése: IKT képzés
Képző intézmény neve: OKT-FULL Tanácsadó Kft.
Képző intézmény nyilvántartási száma: E/2020/000122
Képzés óraszáma: 20
Egy órára jutó képzési költség (Ft/fő/óra): 2600
Egy főre jutó képzési költség (Ft/fő): 52 000
Képzésben résztvevők létszáma (fő): 60
Képzés összköltsége (Ft): 3 120 000

Képzés tartalma

Az Excel program használata:
Excel beállítások; Az eszköztár vagy szalag testre szabása; A hatékony munkát segítő kijelölési, navigációs tippek, hasznos billentyű kombinációk; Nézeti beállítások; Cellához fűzött megjegyzések.

Adatbevitel:
Adatbevitel egyszerre több cellába; Sorozatkitöltések; Beépített és egyéni sorozatok; Adatérvényesítés (pl.: legördülő menü).

Formázás:
Sortörés a cellában; Formátum másolása, cseréje; Számformátumok, Dátumok kezelése, Idő kezelése; Egyéni számformátum megadása, formátumkódok; Stílusok alkalmazása; Feltételes formázás.

Képletek, Függvények, hivatkozások:
Képletek hatékony bevitele és másolása; Függvények kategória szerinti áttekintése; Matematikai függvények (SZUM, SZUMHA, SZORZAT,GYÖK, HATVÁNY). Statisztikai függvények (ÁTLAG, ÁTLAGHA, MAX, MIN, NAGY, KICSI, DARAB, DARAB2, DARABTELI, DARABÜRES). Logikai függvények (HA, ÉS, VAGY, NEM). Mátrix v. Kereső függvények (FKERES, VKERES). Hiba lekezelése (HAHIBA); Munkalapok és munkafüzetek közötti hivatkozások; Függvények egymásba ágyazásának technikái; Névtartományok használata.

Adattáblák kezelése:
Adatok importálása külső forrásból; Ismétlődések eltávolítása, egyedi lista; Egyezőségek és különbségek keresése; Táblázat és strukturált hivatkozás használata; Csoportosítás, részösszegek; Kimutatás készítés (PIVOT) részletesen.

Excel dokumentumok kezelése, nyomtatás védelem:
Nyomtatás; Védelem, Weboffice használata.

Makrók használata:
Makrók használatának alapjai; Vezérlők használata az Excel táblákban; Makrók rögzítése; Visual Basic alapok; Űrlapok készítés.

6. HALADÓ EXCEL KÉPZÉS

Képzés gépi azonosítója: 10151/36/00185-6
Szakképesítés/kompetencia megnevezése: IKT képzés
Képző intézmény neve: OKT-FULL Tanácsadó Kft.
Képző intézmény nyilvántartási száma: E/2020/000122
Képzés óraszáma: 20
Egy órára jutó képzési költség (Ft/fő/óra): 3100
Egy főre jutó képzési költség (Ft/fő): 62 000
Képzésben résztvevők létszáma (fő): 24
Képzés összköltsége (Ft): 1 488 000

Képzés tartalma

Vezérlők használata:
Űrlapkezelés, listakezelés vezérlőkkel.

Lehetőségek elemzések:
Célérték keresés; optimalizálás; esetvizsgálatok.

Kimutatások emeltfokon:
Adatbázis integrációk; kiértékelési módok; csatolt táblák használata.

Makró kezelés:
Elemi makrók; makró védelem; Makrórögzítés, indítása. Makró csatolása vezérlő elemekhez.

Visual Basic:
Visual Basic makró felépítése; Objektumorientált program fejlesztés; Makróból használható Excel műveletek. Visual Basic makróprogramozás utasításkészlete gyakorlati feladatokon keresztül: változó kezelés (elemi és összetett adatszerkezetek)1.függvények2.beviteli ablakok kezelés3.vezérlési szerkezetek (feltételes elágazások, ciklusok)

Adatvizualizáció:
Adatvizualizáció Excel makrók segítségével; Adatvizualizáció Power BI segítségével.

7. ELŐADÁSTECHNIKA AZ ONLINE TÉRBEN

Képzés gépi azonosítója: 10151/36/00185-7
Szakképesítés/kompetencia megnevezése: Soft Skill képzés
Képző intézmény neve: OKT-FULL Tanácsadó Kft.
Képző intézmény nyilvántartási száma: E/2020/000122
Képzés óraszáma: 16
Egy órára jutó képzési költség (Ft/fő/óra): 3300
Egy főre jutó képzési költség (Ft/fő): 52 800
Képzésben résztvevők létszáma (fő): 36
Képzés összköltsége (Ft): 1 900 800

Képzés tartalma

A jó előadás elméleti háttere:
Zen prezentáció; Pitch; Folyamat; Tervezés; Előkészítés; Előadás megtartása; Összefoglalás, utánkövetés.

Teams eszköztár (technika lehetőségei,funkciók globális áttekintése):
Hatékonyságnövelés; Whiteboard; Dokumentummegosztás; Szavazás; Kiscsoportosmunka; Hallgatói kérdések, chat; Összegzés, megállapodások rögzítése; Delegálás,Visszacsatolás kérése; Videófelvétel; Utánkövetés, Emlékezetetők.

Jó gyakorlatok gyűjtése, kiscsoportos prezentáció és egyéni fejlődési célkitűzés:
Tapasztalatcsere; Figyelem fenntartás eszközei, Információmegosztás; Teams technikailehetőségei; Funkciók globális áttekintése; Kiscsoportos feladat; Egyéni fejlődési célok,tervezés; Előny-hátrány mátrix.

8. MICROSOFT TEAMS KÉPZÉS

Képzés gépi azonosítója: 10151/36/00185-8
Szakképesítés/kompetencia megnevezése: IKT képzés
Képző intézmény neve: OKT-FULL Tanácsadó Kft.
Képző intézmény nyilvántartási száma: E/2020/000122
Képzés óraszáma: 16
Egy órára jutó képzési költség (Ft/fő/óra): 2600
Egy főre jutó képzési költség (Ft/fő): 41 600
Képzésben résztvevők létszáma (fő): 72
Képzés összköltsége (Ft): 2 995 200

Képzés tartalma

A Microsoft Teams bemutatása:
A rendszer felépítése, biztonsági beállítások, alap funkciók ismertetése.

Meeting:
Esemény létrehozása, résztvevők meghívása, A bejegyzések használata, Élő események beállítása, Felvétel készítése az értekezletről, White15; OneNote alkalmazása.

Csoportmunkát támogató lehetőségek:
Csoportok beállítása és testreszabása, Együttműködés a csoportokban és a csatornákon, Fájlok megosztása, Csatolt fájlok közös szerkesztése.

Csatornák:
Csatornák létrehozása, Email küldése csatornába, A csatorna fájljai.

Feladatmenedzsment a Teamsben:
A tevékenységcsatorna kezelése, Ütemtervek, Jóváhagyások létrehozása.

Szinkronizálás:
Események szinkronizálása a naptárral, Planner.

9. INFOGRAFIKA KÉSZÍTÉSE KÉPZÉS

Képzés gépi azonosítója: 10151/36/00185-9
Szakképesítés/kompetencia megnevezése: IKT képzés
Képző intézmény neve: OKT-FULL Tanácsadó Kft.
Képző intézmény nyilvántartási száma: E/2020/000122
Képzés óraszáma: 16
Egy órára jutó képzési költség (Ft/fő/óra): 3100
Egy főre jutó képzési költség (Ft/fő): 49 600
Képzésben résztvevők létszáma (fő): 12
Képzés összköltsége (Ft): 595 200

10. ANGOL NYELVI KÉPZÉS

Képzés gépi azonosítója: 10151/36/00185-10
Szakképesítés/kompetencia megnevezése: IKT képzés
Képző intézmény neve: Juventus Language Group Kft.
Képző intézmény nyilvántartási száma: E/2020/000322
Képzés óraszáma: 60
Egy órára jutó képzési költség (Ft/fő/óra): 1400
Egy főre jutó képzési költség (Ft/fő): 84 000
Képzésben résztvevők létszáma (fő): 66
Képzés összköltsége (Ft): 5 544 000