Union Biztosító Zrt. | Vienna Insurance GroupUnion Biztosító Zrt. | Vienna Insurance GroupAkadálymentes nézetMenü
Adatvédelmi nyilatkozat
Biztosítási kisokos
Gyakran ismételt kérdésekBiztosítási fogalomtár

MIÉRT HASZNOS A BIZTOSÍTÁS?

Egy előre nem látható, váratlan esemény nyomán bekövetkező kár költségeit részben vagy teljes egészében a biztosítótársaság fizeti, így a biztosítás nyugalmat és anyagi biztonságot jelent, mert a kiesett javak ily módon fedezhetők, pótolhatók.
Különböző mértékben, de mindenkinek szüksége lehet biztosításra, hiszen az emberek többsége rendelkezik ingatlannal, nagyobb értékű vagyontárggyal, és ha ezek megrongálódnak, megsemmisülnek, önerőből csak komoly erőfeszítések árán pótolhatók.
Az élet-, betegség- és balesetbiztosítások váratlan egészségromlás esetén nyújtanak segítséget.
Bizonyos esetekben kötelező a biztosításkötés. A gépjárművel való közlekedés „veszélyes üzem”, egy balesetben az utasok és a gépjárművek is komolyan megsérülhetnek, így e károk fedezetére az üzembentartóknak kötelező felelősségbiztosítást kötni. Egyes szakmák képviselőinek is kötelező felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezni, ilyen például többek között az építési vállalkozó, az ügyvéd, az orvos, a könyvvizsgáló, a közjegyző, a végrehajtó stb.

MELYEK A LEGGYAKORIBB BIZTOSÍTÁSOK?

- Életbiztosítások, valamint baleset-, illetve betegségbiztosítások
- Nyugdíjbiztosítások
- Gépjármű-biztosítások (KGFB, casco)
- Lakásbiztosítások
- Utasbiztosítások

HOGYAN ÉRDEMES KIVÁLASZTANI A LEGKEDVEZŐBB BIZTOSÍTÁST?

Mielőtt biztosítási szerződést kötsz, gondoljd végig igényeit, céljait és hosszú távú teherviselő képességed! Döntés előtt feltétlenül tájékozódj a kiválasztott termék(ek) és szolgáltatás(ok) feltételeiről, akár a biztosítóknál papíron vagy elektronikusan elérhető ügyféltájékoztatók, akár az interneten elérhető összehasonlító honlapok segítségével!
Életbiztosítás esetén általában hosszú időre kötelezed el magad - főleg akkor, ha a biztosítás mellé megtakarítási rész is párosul -, ezért fokozott körültekintéssel és megfontoltan járj el! A döntést siettető, kevés és homályos magyarázattal szolgáló üzletkötőkkel biztosítási szerződést kötni nem célszerű!
A biztosítási feltételek sokszor bonyolultak, ezért a megfelelő biztosítás kiválasztásában segíthet egy független szakember, vagy megbízható biztosításközvetítő. Szerződéskötés előtt az eljáró ügynöknek széleskörű tájékoztatást kell nyújtania, aminek keretében ki kell térnie például a saját nevére, valamint annak a cégnek a nevére, amelynek megbízásából a tevékenységét végzi. Ismertetnie kell továbbá a felügyeleti hatóságot és azt a nyilvántartást is, amelyben ő mint ügynök szerepel, illetve amelyben ellenőrizhető. Mindenképpen érdemes ellenőrizni, hogy az ügynök rendelkezik-e a megfelelő engedéllyel vagy jogosultsággal ahhoz, hogy közvetítői tevékenységet végezzen.
A biztosításokról álltalános tájékoztatást a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Navigátor oldalán találhatsz.

További információk

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

Hogyan kell intézni a kötelezőm felmondását (a Biztosító intézi, vagy nekem kell)?

Kötelező biztosításod felmondását írásban, aláírásával ellátva, a szerződés számának és a jármű rendszámának feltüntetésével Neked kell bejelentened jelenlegi biztosítódhoz. A felmondás csak akkor hatályos, ha az a biztosítási évfordulót legalább 30 nappal megelőzően beérkezik a jelenlegi biztosítóhoz.
Abban az esetben, ha a Biztosítónál rögzített e-mail címről küldöd meg a felmondást, kérjük, hogy beszkennelt vagy lefotózott, aláírt példányt is továbbítsd. A dokumentumokat ne felejtsd el aláírni!
Elérhetőségeink:
Postafiók cím: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 1380 Budapest Pf. 1076.
e-mail: ugyfelszolgalat@union.hu
Fax számunk: (06-1) 486-4390

Hogyan válthatok elektronikus kommunikációra?

Ha szeretnéd kötelező biztosításoddal kapcsolatos biztosítási ügyeidet a jövőben elektronikusan intézni, akkor az Ügyfélportált ajánljuk neked. Ehhez egy nyilatkozatot kell kitöltened, amelyet itt érhetsz el. Ha jelenleg postai csekken fizeted biztosításod díját, akkor javasoljuk, hogy jelöld a nyomtatványon a fizetés mód változást is, hogy a számviteli bizonylatod is a fiókodba érkezzen.
Juttasd el nekünk szkennelve az ugyfelszolgalat@union.hu címre, a (06-1) 486-4390 fax számra vagy postázd el a UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 1380 Budapest Pf. 1076 címre. 15 napon belül megnyitjuk Ügyfélportál fiókodat. A belépéshez szükséges felhasználói azonosítót e-mailen, a jelszót SMS-üzenetben küldjük el. (Ha nem adtál meg telefonszámot, akkor a jelszót egy újabb e-mailben küldjük el).
Fontos tudnivaló, hogy az union24-kötelezőt az union24.hu internetes oldalon és a biztosításközvetítők internetes felületein magánszemély és nem természetes személy üzembentartók köthetik. Nem természetes személy üzembentartók esetében kizárólag csak azok köthetik, akiknek a cégnyilvántartásban bejegyzett főtevékenység TEÁOR '08 kódja nem a következő 4511, 4519, 7711, 7712. Az union24-kötelező biztosítás megkötésének feltétele továbbá az, hogy a szerződő elfogadja, hogy a Biztosító a GFB szerződéssel kapcsolatos összes dokumentumot és értesítő levelet a zöldkártya, valamint csekkes díjfizetés esetén a számviteli bizonylat kivételével kizárólag elektronikus formában továbbítja a szerződő részére a Biztosító ügyfélportálján létrehozott felhasználói fiókba.

Miért nem találom a korábban alkalmazott kedvezményeket?

Kérjük, hogy az aktuális tarifát tekintsd meg honlapunkon. Az aktuális, valamint a korábbi időszakok díjszabása is elérhető itt.

Nem használjuk a járművet. Meg tudjuk szüntetni a kötelező felelősségbiztosítást?

Amennyiben nem használod a járművedet és szeretnéd ideiglenesen vagy végleg kivonatni a forgalomból, akkor üzembentartóként a kérelmedre is megindulhat az eljárás. A kötvénynyilvántartó szerv elektronikusan értesíti biztosítót az ideiglenes kivonás tényéről, annak kezdő és záró időpontjáról. A biztosító kockázatviselésének szünetelése legfeljebb egy évig tart. Ha az újbóli üzembe helyezés a kivonás napjától számított egy éven belül nem történik meg, a biztosítási szerződés az egyéves időszak utolsó napját követő napon megszűnik. A szünetelés időtartama alatt üzembentartóként kötelezettséged a szerződés folyamatos díjfizetéssel történő hatályban tartására nem áll fenn.

Mi az a Fedezetlenségi díj? Mikor kell Fedezetlenségi díjat fizetni?

A gépjármű üzembentartójának (ha nincs bejegyezve üzembentartó, akkor a tulajdonosnak) a tulajdonszerzéstől folyamatosan kötelező biztosítással kell rendelkeznie. Fedezetlenségi díjat arra az időszakra kell utólag megfizetnie az üzembentartónak, amikor nem rendelkezett érvényes kötelező felelősség-biztosítással. A Fedezetlenségi napi díj mértékét minden évben a MABISZ hirdeti meg, ezért ez a díj független a biztosító saját tarifájától.

vissza a választáshoz

CASCO BIZTOSÍTÁS

Milyen szolgáltatásokat nyújt a Casco biztosítás?

Az UNION-Casco a szerződő választása szerint kiterjedhet elemi károkra , lopáskárokra, t töréskárokra , valamint a gépjárműben ülők balesetbiztosítását is tartalmazza.

Mi minősül totálkárnak?

A gépjármű gazdasági vagy műszaki szempontból minősíthető totálkárosnak. Haa műszaki totálkáros a jármű, akkor rendszerint olyan mértékben összetört, megégett, hogy használhatatlan, olyan állapotba került, ami a szakszerű javítás lehetetlenné teszi. Gazdasági totálkár esetén a jármű várható javítási költsége meghaladja a jármű kár időponti értékét, azaz nem éri meg a javításra költeni. Totálkár esetén a biztosító megállapítja a jármű forgalmi értékét – ez a kár időpontjában érvényes érték – majd ebből levonják a roncs értékét és a kettő különbözete az az érték, amely a szolgáltatásszolgáltatás alapja lehet.

Mire terjed ki a Lopás és Totálkár biztosítás?

A lopás és totálkár casco térít akkor, amikor a járművet ellopják és az nem kerül meg, illetve a jármű elemikár, töréskár illetve rész-lopás kár esetén olyan mértékben sérül, hogy a javítása, helyreállítása már gazdaságtalan, illetve a jármű használhatatlan (azaz műszaki totálkáros).

Mit jelent a töréskár?

A töréskár a biztosított gépjárműben bármilyen kívülről ható, hirtelen fellépő, baleseti jellegű erőhatás vagy harmadik személy által okozott rongálás miatt keletkezett sérülés.

Mire szolgál a kiegészítő poggyászbiztosítás?

A poggyász biztosítási alapján a biztosító megtéríti a járműben szállított személyi használatú vagyontárgyakban baleset esetén keletkezett károkat, illetve a jármű lezárt csomagteréből ellopott poggyászok értékét a szerződésben rögzített értékhatárig.

Mit jelent a kölcsöngépjármű-biztosítás?

Amennyiben járműve casco kárból eredően működésképtelenné válik, ezenezen kiegészítő biztosítás megkötése esetén a biztosító megtéríti a gépjármű bérlés költségeit. Legfeljebb azonos árkategóriájú bérautót vehet igénybe, a szakszerű javítás elvégzéséhez optimálisan szükséges időre, maximum 15 napra.

Hogyan tudok online  casco biztosítást kötni?

Az union24.hu felületen történő casco kötést követően a casco ajánlat megjelenik az union24 fiókban. A kötvényesítést megelőzi a szemle folyamat, amennyiben a járművedre szemlét írunk elő, kollégánk telefonon felveszi veled a kapcsolatot, hogy a szemle időpontját egyeztessétek, vagy lehetőséged lesz saját magad szemlézni a járművet, a járműről fotókat készíteni aa biztosító által megadott paraméterek alapján
A sikeres szemle időpontjában a szerződés kockázatviselés kezdete elindul, az ajánlat kötvényesítése megtörténik, az elkészült kötvényt továbbítjuk az ügyfélportál fiókba, a számviteli bizonylattal együtt.
Abban az esetben, ha a járműre nem írunk elő szemlét, akockázatviselés kezdete az ajánlattételt követő nap 0. órája.

Milyen gépjárművekre lehet biztosítást kötni az union.hu oldalon?

Weboldalunkon személygépjárművekre és (3500 kg össztömeg alatti) kistehergépjárművekre lehet casco biztosítást kötni. A jármű a kötés időpontjában maximum 14 éves lehet. Abban az esetben, ha más gépjárműkategóriába tartozó járműre szeretnél biztosítást kötni, kérlek vedd fel velünk a kapcsolatot. Elérhetőségeinket itt találod.

Más biztosítónál szerzett casco bonus fokozatomat figyelembe veszik?

A korábbi casco biztosítás bonus fokozata abban az esetben kerül beszámításra, ha az előző szerződése azonos kategóriájú gépjárműre szólt, törés kárra is kiterjedt és a szerződés 6 hónapon belül érdekmúlással, vagy ügyfél általi felmondással szűnt meg. A kármentességet az előző biztosítótól kapott kármentességi igazolással lehet érvényesíteni, amelyet, ha az ajánlattételtől számított 45 napon belül megküldesz részünkre, a kármentes évek száma alapján érvényesíthető casco kármentességi bónuszkedvezmény kockázatviselés kezdetre visszamenőlegesen érvényesítjük. Ha 45 napon túl érkezik meg hozzánk az igazolás, az igazolt kármentességet a következő hónap elsejétől vezetjük fel a szerződésedre.

Mi a teendő, ha külföldön szenvedek kárt?

Abban az esetben, ha külföldön következik be a káresemény és a járműved mozgásképtelenné válik, kérjük haladéktalanul jelentsd be a (36-1) 486-4343 telefonszámon. Az ügyintéző a további teendőkről részletes tájékoztatást ad. Amíg nem egyeztettél kollégánkkal, kérjük ne kezdd meg a jármű javíttatását, mert az ebből eredő többletköltségeket társaságunk nem köteles megfizetni. Ha a járművedet ellopják, esetleg tűzeset történik, be kell jelenteni azt a rendőrségen, illetve az illetékes tűzrendészeti hatóságnál is.

Hogyan köthetem meg a casco biztosítást, ha máshol már rendelkezem érvényes szerződéssel?

Ebben az esetben javasoljuk a meglévő szerződés évfordulóra történő felmondását.

Mikor mondható fel a casco biztosítás és hogyan?

A felmondás az évfordulót megelőző 30 nappal írásban be kell érkezzen a biztosítóhoz, azaz nem a feladás dátuma számít, hanem az a nap, amikor a biztosítóhoz megérkezett a felmondást tartalmazó levél
A felmondó levél tartalmazza a szerződő nevét, a kötvényszámot, a rendszámot és a felmondás hatályát.. Abban az esetben, ha a Biztosítónál rögzített e-mail címről küldöd meg a felmondást, kérjük, hogy beszkennelt vagy lefotózott, aláírt példányt továbbíts.

A kötelezőhöz hasonlóan a casco biztosításnál is van bonus-malus rendszer?

A kármentes vezetést casco biztosításban is elismerik a biztosítók, bónusz rendszer formájában, kármentességi díjkedvezmény érvényesítésével. A szerződés megkötésekor az előzmény adatok alapján meghatározzuk a kármentes évek számát és bónusz osztályba soroljuk a szerződést, amelyhez kedvezményt rendelünk. Fontos, hogy az előző casco szerződés megszűnési oka ne biztosítási esemény miatti érdekmúlás legyen vagy díjnemfizetés miatti megszűnés és az előzmény szerződés is ugyanabba a gépjármű kategóriára vonatkozzon.
GFB szerződéses alapján is lehet díjkedvezményt érvényesíteni, élő szerződés alapján.
Abban az esetben, ha most először kötsz casco szerződést és nincs GFB szerződésed sem, a rendszerbe újonnan belépőként a kezdő bónuszosztályba tudunk sorolni.

Hogyan emelkedik a bonusz fokozat?

A szerződés bónusz osztálya a szerződés tartama alatt a következőképpen változik: ha a megfigyelési időszakban (amely az adott biztosítási időszak kezdetét megelőző 90. naptól a biztosítási időszak végét megelőző 90. napig tart)nem történik első kifizetés, a bónusz fokozat a megfigyelési időszakot követő biztosítási évfordulón egy osztállyal emelkedik. Ha ez alatt az időszak alatt első kifizetésre kerül sor, a megfigyelési időszakot követő biztosítási évfordulón a besorolás 2 osztállyal romlik. Abban az esetben, ha kettő vagy több olyan káresemény történik, amely első kifizetéssel jár, megszakad a bónusz folytonosság, és a következő évfordulón az alap besorolástól újra indul.

Casco biztosítás esetén, mit jelent az önrészesedés?

A casco önrész a bekövetkezett kár azon részét jelenti, amely megfizetését a szerződő biztosított maga viseli. A biztosítás megkötésekor önrészt kell választani, jellemzően százalékban meghatározott értéket, amely mellé társul egy minimum Ft-ban meghatározott összeg is. Például a választott önrész 10%, minimum 50 ezer forint. A bekövetkező kár 400 000 Ft, ebben az esetben a kár összegének 10 %-a 40 ezer forint, ami kevesebb mint a választott minimum 50 ezer forint, így ebben az esetben a kárból 50 ezer forintot neked kell állnod, azaz ennyivel kevesebbet fizet a biztosító a megállapított kárösszegből.

Mi a teendőm kár esetén?

A biztosítottnak a kár bekövetkezését haladéktalanul, de legkésőbb az észlelést követő 2 munkanapon belül be kell jelentenie a biztosítónak. A bejelentés történhet a (+36-1) 486-4343-as telefonszámon vagy írásban a 1380 Budapest Pf. 1076. címen. Telefonon történő kárjelentés esetén azt kárfelvételkor írásban meg kell erősíteni. A lopásból, rablásból, tűzből vagy robbanásból eredő károkat a biztosítón kívül az illetékes hatóságnál is haladéktalanul be kell jelenteni.

vissza a választáshoz

LAKÁSBIZTOSÍTÁS

Ki köthet és milyen időtartamra lakásbiztosítást?

Lakásbiztosítást az is köthet, aki érdekelt a vagyontárgy megóvásában, a biztosítási esemény elkerülésében, vagy aki ilyen személy javára köti meg a biztosítást.
Az UNION által kínált lakásbiztosítások határozatlan tartamra köthetők.

Milyen összegre biztosítsam lakásomat?

A biztosító segítséget nyújt mind épület, mind pedig az ingóság minimális biztosítási összegének meghatározásához a kötési folyamatok során. A biztosító által meghatározott minimum biztosítási összegnél alacsonyabb biztosítási összeggel nem köthető lakásbiztosítás.

Mi a teendő, ha bérlőként szeretnék lakásbiztosítást kötni?

Bérlőként is köthető biztosítás az épületre/lakásra és a benne lévő ingóságokra. Az épületbiztosítás ilyen esetben a bérlő helyreállítási kötelezettségéig terjed, az ingóságbiztosításban nincs eltérés.

Biztosíthatom-e a melléképületet?

A biztosítás keretében biztosítható a lakáshoz tartozó kiegészítő épület: tárolóhelyiség, pince, garázs, valamint a melléképületek: pl. pince, garázs, kamra, istálló, tüzelőtároló stb.

Hogyan mondhatom fel lakásbiztosításomat?

A felmondás az évfordulót megelőző 30 nappal írásban be kell érkezzen a biztosítóhoz, azaz nem a feladás dátuma számít, hanem az a nap, amikor a biztosítóhoz megérkezett a felmondást tartalmazó levél. A felmondó levél tartalmazza a szerződő nevét, a kötvényszámot, a felmondás hatályát. Abban az esetben, ha a Biztosítónál rögzített e-mail címről küldöd meg a felmondást, kérjük, hogy beszkennelt vagy lefotózott, aláírt példányt továbbíts. A dokumentumokat ne felejtsd el aláírni.

Miért emelkedik a biztosításom díja?

A biztosítás értékkövető, az infláció figyelembe vételével minden biztosítási évfordulón a KSH által közzé tett éves fogyasztói árindex mértékével emelkednek a biztosítási összegek, ezzel együtt változik a biztosítási díj is. Az értékkövetésről, indexálásról minden évben az évforduló előtt 60 nappal értesítjük ügyfeleinket.

Milyen adatok szükségesek a zálogjog bejegyzéshez?

A zálogjogi fedezetigazolás kiadásához szükséges kitölteni és eljuttatni a biztosító részére egy zálogjogosulti nyilakozatot, mely tartalmazza a lakásbiztosítás kötvényszámát, az ingatlan címét, a hitelt nyújtó pénzintézet nevét, címét, a hitelszerződés számát, hitel összegét forintban és devizában (ha van), hitel kezdeti és lejárati dátumát.

Újra érvénybe helyezéshez (Reaktiváláshoz) mi szükséges?

Amennyiben a biztosítási díj befizetése nem történik meg időben, és megszűnik a biztosító kockázatviselése, 6 hónapon belül a szerződés újra hatálybahatályba helyezhető. Az újra hatálybahatályba helyezés feltétele: Kármentességi nyilatkozat és az elmaradt díj egy összegben történő befizetésének igazolása.

Levelezési címem változott. Mi szükséges a módosításhoz?

A szerződő írásos kérelme, mely tartalmazza a kötvényszámot, a régi és az új címét.

Visszafizettem a hitelemet, hogyan törölhetem a záradékot a biztosításról?

A hitelező pénzintézet igazolása szükséges a bejegyzés törléséhez.

Köthető-e lakásbiztosításhoz balesetbiztosítás, és mire terjed ki?

Igen, union24-Otthonbiztosítás, valamint Union Értem Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás termékeinknél lehetőség van kiegészítő balesetbiztosítás megkötésére. A Föld valamennyi országára kiterjedő balesetbiztosítást köthetsz, amely hirtelen bekövetkező, nem várt események (baleseti halál, baleseti maradandó egészségkárosodás, baleseti kórházi napi térítés, baleseti műtéti térítés, baleseti sérülés, baleseti égés) esetén nyújt pénzügyi segítséget.

Lakásbiztosítást szeretnék kötni. Van-e kedvezmény, ha már rendelkezem Önöknél más biztosítással?

Amennyiben union24-Otthonbiztosítást kötsz, a kötési felületen a kapcsolódó szerződés kötvényszámának megadását követően érvényesíthető kedvezmény a lakásbiztosítás díjából.

vissza a választáshoz

UTASBIZTOSÍTÁS

Vonatkozik-e a biztosítás a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos költségekre?

Védettségre vonatkozó magyar vagy az EU által kiállított igazolvány vagy applikáció megléte esetén a biztosító a kötvényen található záradék szerint COVID-19 esetén is térít, függetlenül attól, hogy az adott ország a Külgazdasági és Külügyminisztérium által meghatározott utazásra nem javasolt térségnek minősül-e. A feltételekben foglaltak szerint fizeti a biztosító a külföldön felmerülő megbetegedéssel kapcsolatos orvosi költségeket és a hazaszállítás kapcsán felmerülő költséget.

Kire vonatkozhat gyermekkedvezmény?

Gyermekkedvezmény a maximum 18 év alatti gyermek(ek) 50 %-os díjkedvezménye, akik legalább egy felnőtt kísérővel utaznak külföldre. A biztosító a szolgáltatásokat 100%-ban nyújtja. A kedvezmény abban az esetben is érvényes, ha a gyermeket nem a szülő kíséri.

Köthet-e biztosítást külföldi állampolgár?

Igen,
- amennyiben Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkezik,
- vagy Magyarországon letelepedett,
- vagy 3 hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik Magyarországon,
és Magyarországon vagy az Európai Unióban társadalombiztosítási ellátásra jogosult, feltéve hogy nem állampolgársága szerinti országba utazik.

Balesetet szenvedtem, ajánlatos telefonálni?

Igen, mert:
- Az éjjel-nappal magyar nyelven jelentkező kollegák várják a hívást, annak érdekében, hogy magas színvonalon megszervezzék az orvosi ellátást, illetve minden egyéb kérdésben segítséget nyújtsanak. Az asszisztencia szolgáltatónak lehetősége van arra, hogy az ellátás költségeit közvetlenül kifizesse az egészségügyi intézménynek, a feltételekben foglaltak szerint, így a biztosítottnak nem kell az egészségügyi ellátás költségeit megelőlegeznie. A bejelentést lehetőség szerint haladéktalanul, de legkésőbb a biztosítási eseményt követő 48 órán belül ajánlatos megtenni.
- Ha a szolgáltatás igénybevétele nem a biztosító vagy az asszisztencia partnere szervezésével vagy jóváhagyásával történt, a biztosító a többletköltségek megtérítését korlátozhatja.

Kössünk-e biztosítást, amennyiben az EU tagállamaiba utazunk?

Ajánlatos, mert:
- az európai egészségbiztosítási kártya alapján a külföldön bekövetkező sürgősségi betegellátást finanszírozza az OEP, azonban az egyes tagországokban eltérő a sürgősségi betegellátásba tartozó beavatkozások körének meghatározása, van, ahol nem tartozik bele a mentővel történő szállítás költsége, röntgen, gyógyszerek költsége stb.
- az adott tagállam állampolgáraival azonos elbánásban részesülünk, tehát az esetleges önrészek minket is terhelnek. Ennek mértéke szintén eltérő a tagállamokban, egyes esetekben elérheti akár a 70 %-ot is
- az Európai Egészségbiztosítási Kártya (EEK) kizárólag az államilag preferált betegpénztárakkal szerződésben álló orvosoknál és kórházakban használható fel. Az utazási biztosítás számos olyan elemet tartalmaz, amelyet az EEK alapján nem kaphatunk meg. Egyik leglényegesebb a magyar nyelven elérhető segítségnyújtás, de ide sorolhatjuk a beteg hazaszállítását, a jogvédelmet, balesetbiztosítást, a személyi felelősségbiztosítást, valamint a poggyászbiztosítást, ezen belül az útiokmányok pótlásával kapcsolatos költségek megtérülését vagy a poggyászkésedelem esetén igényelhető szolgáltatásokat.

Milyen bankkártyával fizethető ki a biztosítás?

Bármely bank által kibocsátott, vásárlásra alkalmas bankkártyák közül az EuroCard/MasterCard, VISA kártyával. (VISA Elektron használható abban az esetben, ha ezt a kibocsátó bank engedélyezi.) Ajánljuk, hogy a tranzakció megkezdése előtt tájékozódjon bankjánál, hogy kártyája alkalmas-e az online fizetésre.

Mit kell tennem, ha nem sikerült a bankkártyás fizetés?

Amennyiben a CIB Bank Zrt. fizetési rendszere "sikertelen" banki tranzakciót jelez, a bankkártyádat a biztosítási díjjal nem terhelik meg, levonás nem történik. Ilyen esetben ajánljuk a tranzakció megismétlését, s amennyiben ismételt elutasítás történik, a kártya kibocsátó bankodat javasoljuk felhívni, mert minden, a bankkártyával kapcsolatos - banktitoknak minősülő információt - ott tudnak személyesen neked megadni.

Mit kell tennem, ha számlára van szükségem a biztosítási díjról?

A biztosítási kötvény a hatályos ÁFA törvény szerint számviteli bizonylatnak minősül, melyet a szerződő megadott adatai alapján állít ki a biztosító. Amennyiben nem a kötvényen feltüntetett névre és címre kéred a számlát, az igény a biztosító ügyfélszolgálatán jelezhető (név, cím, biztosítási kötvény száma, jogi személyek esetén az adószám megadásával) e-mailben: ugyfelszolgalat@union.hu, telefonon: (06 1) 486 4343.

Visszaigényelhetem az utasbiztosítás díját, ha mégsem utazom vagy korábban haza kell jönnöm?

A teljes biztosítási díj visszatérítésére a kockázatviselés kezdete előtt van lehetőség. A kockázatviselés kezdete után részleges díjvisszatérítés a biztosítás fel nem használt napjaira adható, amennyiben nem volt káresemény a külföldi tartózkodás alatt. A díjvisszatérítésre vonatkozó igényt a biztosítás megkötésének helyén lehet jelezni.

Megtéríti-e a káromat a biztosító, ha baleset vagy betegség miatt nem tudok elutazni?

Ha az utazás betegség vagy baleset miatt meghiúsul, a szállásfoglalás díját, vagy az előre megvásárolt repülő-, busz- vagy vonatjegy költségét Világjáró Horizont Prémium termék útlemondás védelem csomaggal kiegészített módozatának megvásárlása esetén 250 ezer forintig, Világjáró Horizont termék útlemondás csomaggal kiegészített termék esetén 150 ezer forintig megtéríti a biztosító, amennyiben a jegy és szálláshely díja az utazás kezdete előtt maximum 180 nappal került megvételre.

Köthetek-e biztosítást az autómra, utasbiztosítás nélkül?

Igen, a Gépjármű asszisztencia csomag Európa területén fedezetet nyújt a maximum 18 éves autó vagy motor esetén. Ez a biztosítás önállóan is megköthető, a szolgáltatások a vezetővel együtt utazó személyekre is kiterjednek.

Megköthetem-e a biztosítást, ha fizikai munkát vállalok külföldön?

Európában, fizikai munkavégzésre fedezetet nyújt a Horizont termék, 25%-os pótdíjjal, amennyiben 18 és 70 év közötti a biztosított.

Kiterjed-e a biztosítás a síelésből eredő balesetre?

A téli sportok kedvelőinek kínáljuk a három kategóriában megköthető HóBarát sí és snowboard utasbiztosítást, mely külön díj felszámítása nélkül fedezi a síelésből, snowboard-ozásból eredő kockázatokat. A biztosító síbaleset esetén is téríti az orvosi költségeket, a biztosítás személyi sérülésre és dologi károkra is vonatkozó felelősségbiztosítást is tartalmaz.

Terhességre vonatkozik-e a biztosítás?

A biztosítás a terhesség 28. hetéig bekövetkezett spontán vetéléssel és koraszüléssel kapcsolatos orvosi, kórházi költségekre nyújt fedezetet. A 28. hét után, illetve a terhességgel kapcsolatos ellenőrző vizsgálatokra nem nyújt térítést.

Tartalmaznak-e felelősségbiztosítást a termékek?

Igen, utasbiztosítási termékeink tartalmaznak személyi felelősségbiztosítást a biztosított által 3. személynek okozott balesetből eredő testi sérülés esetére.

vissza a választáshoz

BALESETBIZTOSÍTÁS

Milyen szolgáltatásokat nyújt az union24-közlekedési baleset-biztosítást?

Biztosítási csomagjaink teljes körű szolgáltatást nyújtanak az Ön által biztosított személygépkocsiban bárhol - Magyarországon kívül is -, bármikor utazó, bármely személyre közlekedési baleset esetén. (Baleseti halál, 31%-os mértéket elérő balesetből eredő maradandó egészségkárosodás esetén az egészségkárosodás fokával arányosan, baleseti sérülés.)

Kinek nyújt védelmet a u24-közlekedési baleset-biztosítást?

Szolgáltatásunk akár vezetőként, akár utasként balesetet szenvedők részére nyújt védelmet, nemtől, kortól és állampolgárságtól függetlenül.

Külföldön is érvényes a biztosítás?

Igen, külföldön bekövetkezett közlekedési balesetekre is vonatkozik a biztosítás.

Milyen gépkocsikra tudom megkötni az u24-közlekedési baleset-biztosítást?

A biztosítást csak személygépkocsikra lehet megkötni.

Baleset esetén hol tudom szolgáltatási igényeimet bejelenteni?

Bejelentését megteheti az alábbi címen illetve telefonszámon:
UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
1380 Budapest, Pf.: 1076.
ugyfelszolgalat@union.hu
Telefon: (+36-1) 486-4343

valamint az internetről letölthető igénylőlapon

Ki kötheti meg az u24-közlekedési baleset-biztosítást?

A biztosítást minden személygépkocsi üzembentartó megkötheti. Üzembentartónak minősül a gépjármű tulajdonosa vagy a telephely szerinti ország hatóságai által kibocsátott okiratba bejegyzett üzembentartója.

vissza a választáshoz

BANKKÁRTYÁS FIZETÉS

Milyen bankkártyával lehet fizetni?

A CIB Bank internetes fizetési rendszere a MasterCard illetve a VISA termékcsaládba tartozó bankkártyákkal végzett tranzakciókat számolja el. A vásárlásra alkalmas bankkártyák közül interneten az alábbiakkal lehet tranzakciót kezdeményezni: - MasterCard - VISA - VISA Electron, de ennek Interneten történő használata a kibocsátó banktól függ. A kibocsátó bank határozhatja meg, hogy engedélyezi-e a kártyát internetes, úgynevezett 'Cnp'-'Card not present' típusú tranzakciók végzésére. - internetes kártyák (webkártyák), pl. CIB Internetkártya.

Milyen adatokra van szükség a bankkártyás fizetéshez?

- Kártyaszám (a kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 13-19 jegyű szám)
- Lejárati dátum: (a kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, hh/éé formátumú szám)
- Érvényesítési kód: (a kártya hátlapján az aláírás panelen található számsor utolsó három jegye)

Milyen esetekben lehet sikertelen egy tranzakció?

talában a kártyát kibocsátó bank által el nem fogadott fizetési megbízás; de bankkártya használat esetében ez lehet olyan okból is, hogy távközlési vagy informatikai hiba miatt az engedélykérés nem jut el a kártyát kibocsátó bankhoz.

Kártya jellegű hiba:
- A kártya nem alkalmas internetes fizetésre.
- A kártya internetes használata számlavezető bank által tiltott.
- A kártyahasználat tiltott.
- A kártyaadatok (kártyaszám, lejárat, aláíráscsíkon szereplő kód) hibásan lettek megadva.
- A kártya lejárt.

Számla jellegű hiba:
- Nincs fedezet a tranzakció végrehajtásához.
- A tranzakció összege meghaladja a kártya vásárlási limitét.

Kapcsolati jellegű hiba:
- A tranzakció során valószínűleg megszakadt a vonal.
- A tranzakció időtúllépés miatt sikertelen volt.

Mi a teendő sikertelen tranzakció esetén?

Amennyiben a CIB Bank Zrt. fizetési rendszere "sikertelen" banki tranzakciót jelez, a bankkártyádat a biztosítási díjjal nem terhelik meg, levonás nem történik. Ilyen esetben ajánljuk a tranzakció megismétlését, s amennyiben ismételt elutasítás történik, a kártya kibocsátó bankodat javasoljuk felhívni, mert minden, a bankkártyával kapcsolatos - banktitoknak minősülő információt - ott tudnak személyesen neked megadni.

Mi történik sikeres tranzakció esetén?

Sikeres díjfizetés esetén a felkért díj (előleg) teljes egészében a biztosítási szerződésére kerül lekönyvelésre.

Mit jelent az SSL?

Az SSL, a Secure Sockets Layer elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. Partner bankunk rendelkezik egy 128 bites titkosító kulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. A VeriSign nevű cég teszi lehetővé az CIB Bank Nyrt-nek a 128 bites kulcs használatát, amely segítségével biztosítjuk az SSL alapú titkosítást. Jelenleg a világ elektronikus kereskedelmének 90%-ában ezt a titkosítási módot alkalmazzák. A vásárló által használt böngésző program az SSL segítségével a kártyabirtokos adatait az elküldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el az CIB Bankhoz, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetőek.

Mi a fizetés pontos menete?

A vásárló a szolgáltató internetes oldalán a bankkártyás fizetési mód választását követően a fizetést kezdeményezi, melynek eredményeként átkerül a Bank biztonságos kommunikációs csatornával ellátott fizetőoldalára. A tranzakciót Ön indítja el, ettől kezdve a kártya valós idejű engedélyezésen megy keresztül, melynek keretében a kártyaadatok eredetisége-, fedezet-, vásárlási limit kerül ellenőrzésre. Amennyiben a tranzakció folytatásához minden adat megfelel, a fizetendő összeget számlavezető (kártyakibocsátó) bankja zárolja a kártyáján. Az összeg számlán történő terhelése (levonása) számlavezető banktól függően néhány napon belül következik be.

Betekintést nyerhet-e a biztosító a bankszámlám adataiba?

Bankkártyás fizetéskor átirányítunk a CIB Bank fizetőoldalára, és a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem az UNION Biztosító oldalán. Az UNION Biztosító a bankkártyád, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

Mit jelent ez erős ügyfél azonosítás (PSD2)

Az Európai Unió erős ügyfélhitelesítést előíró (PSD2)1 irányelve alapján történik az interneten történő bankkártyás vásárlás jóváhagyása, és így a korábbiaknál is biztonságosabbá vált a vásárlás. Az azonosítás (az adott bankkártyát kibocsátó) bankonként eltérő lehet, ez történhet a SMS-ben, Token vagy alkalmazásokon keresztül.

vissza a választáshoz

ELEKTRONIKUS SZÁMLAIGÉNYLÉS

Jelent-e bármilyen költséget számomra az elektronikus számla szolgáltatás használata?

A számlák megtekintése és archiválása semmilyen költséget nem jelent neked.

Hogyan értesülök róla, hogy új elektronikus számlám érkezett?

Új számlája beérkezése esetén automatikus e-mail értesítést küldünk neked.

Meg kell őrizni az e-számlát, vagy elég kinyomtatni?

Az elektronikus számlát elektronikus formában kell megőrizni mindkét félnek (számla kiállítónak és számla befogadónak egyaránt). Az elektronikusan kiállított számla csak elektronikus formában minősül eredeti számlának, kinyomtatva nem.

Mennyi ideig őrzi meg a biztosító a számláimat?

Az elektronikus számláidhoz az union24 internetes felületén a bemutatást követően legalább egy évig hozzáférhetsz, amennyiben az union24 regisztrációdat időközben nem szünteted meg. Emellett az elektronikus számláidat le is mentheted a saját számítógépedre vagy egy tetszőleges elektronikus adathordozóra.

Hogyan fizethetem ki a számláimat?

A számlák fizetése többféle egyszerű módon történhet:
- csoportos beszedési megbízással,
- egyedi banki utalással,
- UNION24 rendszerben történő bankkártyás fizetéssel (VPOS)

Hivatalos helyen elfogadják hiteles számlaként az elektronikus számlát?

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és az aláírást hitelesítő időbélyeggel ellátott elektronikus számlák hitelesek, azok igazolásként bármely hivatalos szerv előtt bemutathatók. Az elektronikus számla jogi megítélése megegyezik a papír alapú számlával. Az union24 rendszerben bemutatott elektronikus számlák megfelelnek a fenti követelményeknek. Fontos kitétel azonban, hogy ezek a számlák csak elektronikus formában hitelesek, kinyomtatva csak tájékoztató jellegűek. Sok esetben elegendő a számítógépről kinyomtatott számla másolatának bemutatása is.

Mit jelent az elektronikus számla?

Az elektronikus számla ugyanazokat a számlaadatokat tartalmazza, mint a nyomtatott számla. Az így létrehozott számla megfelel az elektronikus számlára vonatkozó jogszabályi előírásoknak: elektronikus aláírással és a kiállítás időpontját hitelesítő időbélyeggel rendelkezik és elektronikus formában hiteles.
Az elektronikus számlákhoz az union24 internetes felületén a bemutatást követően legalább egy évig hozzáférhet, amennyiben az union24 regisztrációját időközben nem szünteti meg. A számlák érkezéséről e-mail üzenetben értesítjük.
Az adatbiztonságot 1024 bites RSH kulcs, 128 bites SSL tanúsítvány garantálja

Miért jó, ha számláidat az union24 rendszeren keresztül, elektronikusan kapod?

- Számláid az Interneten keresztül bármikor és bárhol megtekintheted, és gondoskodhatsz azok kifizetéséről.
- A számlák a kiállításuk után azonnal a rendelkezésedre állnak, valamint a számlák érkezéséről e-mailben értesítést küldünk.
-  Nem kell a postán a csekkel sorban állnod, a számlákat és az igazolószelvényeket őrizgetned.
- Korábbi számláid könnyen visszakeresheted, hiszen ezeket rendezett formában legalább egy évig az Interneten elérhetővé tesszük.
- Az elektronikus formában megjelenő számlák esetében nem csak a tárolás, a megőrzés, a visszakeresés lesz egyszerűbb, de a kevesebb papírfelhasználással környezetünket is óvjuk.
A számlák fizetése többféle módon történhet: - csoportos beszedési megbízással, - egyedi banki utalással, - union24 rendszerben történő bankkártyás fizetéssel (VPOS).

vissza a választáshoz

BIZTOSÍTÁSI FOGALOMTÁR

A, Á

all risks

„minden kockázatra” kiterjedő biztosítás. A szerződés ebben az esetben nem a biztosítási eseményeket, hanem a kizárásokat definiálja és minden olyan kárt megtérít, amelyet nem zár ki. Általában szállítmány- géptörés-, építési-szerelési biztosítási szerződések esetében alkalmazott kockázatviselési forma.

alulbiztosítás

ha a biztosítási összeg a biztosított érdek értékénél kisebb, a biztosító a kárt a biztosítási összegnek a vagyontárgy értékéhez viszonyított arányában köteles megtéríteni. (pro-rata)

árfolyamfigyelés

olyan kockázatkezelési eszköz, mely az eszközalapok befektetési egységei árfolyam értékének a szerződésben meghatározott érték alá csökkenése esetén automatikus eszközalap átváltási/átirányítási tranzakciót generál.

B

befektetési egység

az eszközalapban való arányos részesedést kifejező elszámolási egység

befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó életbiztosítás (Unit-linked)

olyan életbiztosítási termék, amelynél a biztosító a biztosítási szerződés alapján képzett biztosítástechnikai tartalékot az általa létrehozott , önálló befektetési politikával rendelkező, elkülönítetten kezelt - azonos értékű, elméleti elszámolási részekből ( befektetési egységekből) álló – eszközállományokba ( eszközalapokba ) vagy más, befektetési alapkezelésre jogosult társaság által kezelt befektetési alapokba helyezi befektetés céljából, a szerződő választásától függően , a szerződésben előre meghatározott szabályok szerint.

befektetési eszközalap

a vagyonkezelő által kezelt, meghatározott típusú befektetési eszközök biztosítására elkülönített része. Az eszközalap befektetési egységekből áll.

befektetési politika

tájékoztató az adott eszközalap céljáról, befektetési köréről, referencia indexéről, stratégiai eszközallokációjáról, kockázatairól és azok kockázati szintjéről, valamint a megcélzott ügyfélkör jellemzőiről.

biztosítási ág

a biztosítások kockázati ismérvei alapján elhatárolt két fő csoportja : életbiztosítási ág és nem-életbiztosítási ág (közjogi elhatárolás, Bit. szerint).

biztosítási ágazat

a biztosítások biztosítási ágon belüli azonos vagy hasonló kockázatok alapján elhatárolt csoportja (pl: szállítmánybiztosítás, tűz-és elemi károk)

C, CS

cselekvőképesség

szűkebb fogalom, mint a jogképesség. A cselekvőképes személy maga köthet szerződést vagy tehet egyéb jognyilatkozatot. Cselekvőképes minden ember, akinek cselekvőképességét törvény vagy bíróság gondnokság alá helyezést elrendelő ítélete nem korlátozza. A Ptk. rendelkezése értelmében teljes mértékben cselekvőképesek a nagykorú személyek (korhatár: 18. év betöltése). Korlátozottan cselekvőképesek a 14. életévüket betöltő kiskorúak.

csoportos biztosítás

a biztosítottak meghatározása valamely szervezethez való tartozásuk, a biztosítottak és a szerződő fél között fennálló jogviszony vagy egyéb kapcsolat alapján történik és a biztosító kockázatának vizsgálatára és vállalására a csoportra tekintettel kerül sor.

D

díjhalasztás

az esedékes biztosítási díj későbbi időpontban történő megfizetésében történő megállapodás. A megállapodás csak írásban érvényes. A halasztás tartama alatt a biztosító kockázatviselése fennáll.

díjmentes leszállítás

a díjfizetés elmulasztása esetén a kockázati életbiztosításnak nem minősülő életbiztosítási szerződés megfelelően csökkentett biztosítási összeggel marad fenn. Nem lehet díjmentesíteni a szerződést, ha visszavásárlási összeg a díjmentes leszállítás időpontjában még nem keletkezett. Ebben az esetben a szerződés szolgáltatási összeg hiányában megszűnik.

E, É

egyoldalú kogencia

eltérési lehetőség a feltétlen érvényesülést előíró szabályoktól - a Ptk. rendelkezései szerint, ha a szerződő fél fogyasztó, a szerződés csak a szerződő fél, a biztosított és a kedvezményezett javára térhet el az általa felsorolt esetekben.

első díj

az első biztosítási időszakra vagy annak egy részére megállapított biztosítási díj. Megfizetése különös jelentőséggel bír, a biztosító kockázatviselési kötelezettsége csak akkor kezdődik meg, ha a biztosítási szerződés létrejött és az első díj befizetésre került. (vagy az első díj megfizetésére vonatkozóan halasztásban állapodtak meg )

együttbiztosítás

a biztosítási kockázatokat több biztosító - előre rögzített arányok szerint – közösen viseli és a biztosítási szolgáltatást közösen teljesíti. A szerződésben a biztosítók nevét és kockázatvállalásuk arányát is fel kell tüntetni. Semmis az a szerződés, amely nem határozza meg az együttbiztosításban részt vevő biztosítók kockázatvállalásának mértékét. A biztosítók szolgáltatási kötelezettsége csak saját kockázatvállalásuk mértékéig terjed.

eseti díj

unit linked biztosítások esetében az a díj, amit a szerződő a számlájára fizethet az alapdíjon felül (rendkívüli befizetés)

érdekmúlás

jogi hatást kiváltó olyan tény, amely révén a szerződőhöz vagy az érdekelthez kapcsolódó biztosítási érdek megszűnik és ezáltal maga a biztosítási szerződés is automatikusan megszűnik.

értékcsökkenés

egy adott vagyontárgyban keletkezett károk helyreállítása, megjavítása után visszamaradt, a vagyontárgy használati, forgalmi vagy esztétikai értékét csökkentő tényező.

értékelési nap

minden olyan nap, amikor a biztosító a unit-linked biztosítások esetében a befektetési egységek aktuális értékét megállapítja.

értékkövetés

a biztosító egyes összegbiztosítások esetében (elsősorban élet-és nyugdíjbiztosításoknál) újabb egészségi kockázat-elbírálás nélkül a biztosítás díját a biztosítási évfordulón megnöveli, amennyiben a szerződő a díjnövelést nem utasítja el. A díj növelésével arányosan emelkedik a haláleseti és egyéb, egészségkárosodási szolgáltatások értéke is. Kárbiztosítások esetén az alulbiztosítás elkerülése érdekében évente a biztosítási évfordulót megelőzően, jellemzően a KSH adatai alapján a biztosító megemeli a biztosítási összeget, ez díjemeléssel is jár. Elfogadása nem kötelező a szerződő részéről. (indexálás)

F

fedezetfeltöltés

kárbiztosítási szerződések esetén az adott biztosítási időszakra vonatkozó biztosítási összeg az ugyanazon biztosítási időszakban bekövetkezett biztosítási esemény miatt kifizetett összeggel csökken, kivéve, ha a szerződő fél a díjat megfelelően kiegészíti. Ezen jogkövetkezményt a biztosító csak abban az esetben alkalmazhatja, ha arra legkésőbb a szolgáltatás teljesítésével egyidejűleg írásban felhívta a szerződő fél figyelmét és a fedezetfeltöltés díját közölte. Ha a fél nem él a fedezetfeltöltés jogával, a szerződés a csökkentett biztosítási összeg mellett marad fenn a folyó biztosítási időszakra.

fogyasztó

az a természetes személy, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el.

I

IDD

Insurance Distribution Directive – az Európa Parlement és a Tanács 2016/97 sz. irányelve a biztosítás értékesítésről. Rendelkezéseit a Bit.-be beépítették, főbb rendelkezései a közvetítők szakmai képesítéséről, továbbképzésükről, az értékesítési folyamatról, elsősorban az ügyfeleknek nyújtandó tájékoztatási kötelezettségeikről szólnak.

illikvid eszköz

az eszközalap olyan eszköze, amelynek értéke nem állapítható meg, ideértve különösen, ha az értékelésre alkalmas piaci árfolyam-információk az eszköz forgalmazásának, kereskedésének vagy nyilvános árjegyzésének felfüggesztése miatt nem állnak maradéktalanul rendelkezésre.

intervenció

az elmulasztott díjak beszedését, a biztosítási szerződés fennmaradását szolgáló lépések megtétele a biztosító részéről

IPID

Insurance Product Information Document : non-life termékek rövid, standard elemeket tartalmazó tájékoztató dokumentuma, szerződéskötéskor kötelező átadni az ügyfelek részére

J

jutalékcsepegtetés

biztosítói szakzsargon, annak a Bit. szerinti rendelkezésnek a rövídített neve, melynek értelmében a rendszeres díjas megtakarítási jellegű életbiztosítási szerződés vonatkozásában a jutalék a szerződés létrejöttétől számított első év terhére legfeljebb 12 havi díjelőírásnak megfelelő összegben fizethető, továbbá a megtakarítási életbiztosítások esetén a kifizetés nem haladhatja meg a jutalékfizetés időpontjáig a biztosítóhoz beérkezett biztosítási díj összegét.

K

kárbiztosítás

olyan biztosítási szerződés, amely a szerződésben meghatározott biztosítási események bekövetkezése miatt a biztosított vagyonában bekövetkezett kárt a szerződésben meghatározott módon és mértékben téríti meg, vagy a biztosított részére más szolgáltatást nyújt. (korábbi terminológia szerint vagyonbiztosítás)

kárképviselő

a határon átnyúló szolgáltatás esetében a biztosító által a gépjármű-felelősségbiztosítási károk rendezésével, a biztosító peres és peren kívüli képviseletével megbízott, illetve arra jogosult személy vagy szervezet

kárrendezési megbízott

a gépjármű-felelősségbiztosítási tevékenységet végző biztosító székhely szerinti tagállamától eltérő tagállamban működő megbízottja, aki a biztosító által biztosított járművek üzemeltetésével kapcsolatban felmerült kártérítési igényeket a károsult lakóhelye (székhelye) szerinti tagállamban kezeli és rendezi, valamint a biztosítót a károsulttal szemben képviseli

Kártalanítási Számla

a biztosítók által létrehozott és finanszírozott pénzalap, melynek feladata a biztosítással nem rendelkező üzembentartók gépjárműve által vagy az e törvényben meghatározott korlátozásokkal az ismeretlen üzemben tartó által vagy ismeretlen gépjármű által okozott károk, valamint a kgfb tv-ben meghatározott egyéb károk megtérítése, amennyiben a kötelezettségvállalás országa Magyarország.

KID

Key Information Documents: a lakossági befektetők a unit-linked termékekről való tájékoztatásának egyszerűbbé, átláthatóbbá és egységessé tétele, melynek eszköze a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum, tartalmát részletekbe menően határozza meg a 1286/2014/EU rendelet, be kell mutatni a termékek legfőbb jellemzőit, költségszerkezetét és kockázati tényezőit

KKNYR

Központi Kártörténeti Nyilvántartás, amely a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. tv. alapján a biztosítók kártörténeti adatok felhasználása, kárrendezéssel kapcsolatos feladatainak ellátása céljából hoztak létre

kogencia

feltétlen érvényesülést kívánó szabály, melytől eltérni nem lehet.

kötvényérték

a biztosítási szerződés keretein belül az aktuálisan fennálló követelés az eszközalapokkal szemben. Ez egyenlő a befektetési egységek számának és árának eszközalaponkénti szorzatának összegével.

M

maradékjogok

életbiztosítási szerződés esetén a szerződésben rögzített jogosultságok, melyek a díjfizetés elmaradása vagy a szerződésnek a biztosítási összeg kifizetése nélküli megszűnése esetén is fennmaradnak.

N, NY

nyugdíbiztosítás

az SZJA törvényben meghatározott fogalom, olyan életbiztosítás, amelyben a jogalkotó meghatározza a biztosítási szolgáltatás nyújtásának feltételeit, továbbá előírja, hogy a szolgáltatásokra a haláleseti szolgáltatás kivételével maga a biztosított jogosult.

O, Ó, Ö, Ő

önrészesedés

a kár azon része, amelyet a biztosítási szerződés alapján a biztosított/szerződő magára vállal. Kétféle fajtája van: abszolút és relatív önrész.

összegbiztosítás

a biztosító szolgáltatása a szerződésben meghatározott összeg megfizetésében áll. (alapvetően ide tartoznak az életbiztosítások, bizonyos típusú egészségbiztosítási szolgáltatások stb.)

P

PRIIP's

packaged retail and insurance-based investment products: biztosítási alapú befektetési termékek, jellemzően és elsősorban lakossági unit-linked termékek

premier risque

francia kifejezés, szó szerinti fordítása: első kockázatra szóló biztosítás. Határérték biztosításként is ismert: a biztosító a szerződésben rögzített határösszeg erejéig téríti a károkat, nem vizsgálja az esetleges alulbiztosítást.

pro rata

aránylagos kártérítés, abban az esetben alkalmazandó, ha a biztosítási összeg a biztosított érdek értékénél kisebb, a biztosító a kárt a biztosítási összegnek a vagyontárgy értékéhez viszonyított arányában köteles megtéríteni.

R

reaktiválás

a díjnemfizetés miatt megszűnt biztosítási szerződés újbóli hatályba léptetése eredeti tartalommal. Feltétele általában az elmulasztott díjak befizetése. Csak abban az esetben van rá lehetőség, ha ezt a felek a szerződésben kikötötték.

regressz

a biztosító visszakövetelési joga. Amennyiben a biztosító a kárt a biztosított részére megtérítette, úgy az általa megtérített kár mértékéig megtérítési igény illeti meg a károkozóval szemben. Nem csupán a kárbiztosítási, de a felelősségbiztosítási szerződés alapján is, amennyiben a biztosított a kárt szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta.
A kgfb tv. egyéb visszakövetelési okokat is megállapít.

relatív (integrál) önrész

a bagatell károk kiszűrésére alkalmazzák. Ha a kár összege a szerződésben meghatározott önrész értéke alatt marad, a biztosító nem térít, ha azonban meghaladja ezt, akkor a biztosító az önrész levonása nélkül megfizeti a teljes kárt.

S, SZ

sérelemdíj

akit személyiségi jogaiban megsértenek, sérelemdíjat követelhet az őt ért nem vagyoni sérelemért. A sérelemdíj fizetésére kötelezés feltételeire a kártérítés szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a jogosultsághoz a jogsértés tényén kívül egyéb hátrány bizonyítása nem szükséges.

T

tartamengedmény

a több évre megkötött biztosítások szerződőinek adott díjengedmény. A megállapodásban rögzített idő előtti megszűnés esetén a biztosító az engedményt jogosult visszakövetelni.

TKM - teljes költségdíj mutató

az ügyfelek tájékoztatását szolgáló egyszerű mutató, amely egyetlen százalékos érték segítségével fejezi ki az adott típuspéldában bemutatott biztosítás költségeit, köztük a termékbe beépített biztosítási fedezetek ellenértékét is.

tőkésítés

a felelősségbiztosítási szerződés alapján folyósított járadék egyösszegű megváltása a jogosulttal kötött egyezség alapján.

V

várakozási idő

életbiztosítási szerződés esetén a felek kiköthetik, hogy a biztosító valamely biztosítási esemény kockázatát csak a szerződés létrejöttét követő későbbi időponttól vállalja – vagy ha a biztosítási esemény a kikötött várakozási időn belül következik be – jogosult a szolgáltatást csökkenteni. A várakozási idő maximum hat hónap lehet, ennél hosszabb időtartam kikötése semmis.

versengő termékek

azok a biztosítási termékek – ide nem értve azon biztosítók termékeit, melyek egy tulajdonosi csoportba tartoznak vagy egyik biztosító a másik tulajdonosa, -amelyek a felhasználási célra, a fedezett kockázatok körére és az ehhez kapcsolódó biztosítási szolgáltatásokra tekintettel alkalmasak az ügyfél számára helyettesíteni egymást és azonos biztosítási ágazatba vagy alágazatba tartoznak

viszontbiztosítás

biztosító vagy viszontbiztosító által vállalt kockázat egy részének vagy egészének szerződésben meghatározott feltételek szerint , díjfizetés ellenében történő átvállalása, a biztosító kockázatának csökkentésére szolgáló technika

visszavásárlás

a szerződő kérheti a biztosítás visszavásárlását, amennyiben a szerződés kezdete óta az adott biztosítási szerződési feltételekben meghatározott idő eltelt és az addig esedékes díjak a szerződésre megfizetésre kerültek. A visszavásárlás lehet teljes és részleges, ezek részletes feltételeit az adott biztosítási szerződés feltételei tartalmazzák.

Z, ZS

Zöldkártya

a zöldkártyarendszer országaiban elfogadott, egységes szabványnak megfelelő nemzetközi gépjármű-felelősségbiztosítási igazolvány, melyet a nemzeti iroda nevében a biztosítók állítanak ki az üzembentartók számára a meglátogatott országban megkövetelt gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet meglétének igazolására.

vissza az elejére