Union Biztosító Zrt. | Vienna Insurance GroupUnion Biztosító Zrt. | Vienna Insurance GroupAkadálymentes nézetMenü
Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelem

Tájékoztatás a biztosító adatkezeléséről

⁣2018. május 25-én az Európai Unió valamennyi tagállamában egységesen, így Magyarországon is alkalmazandóvá vált az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (továbbiakban: „Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”). Így mostantól a személyes adatok védelme szempontjából a GDPR az elsődleges jogszabály. Társaságunk a személyes adatok kezelése során a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló  2011. évi CXII. törvény., valamint a biztosítási tevékenységről szóló a 2014. évi LXXXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el. Az új jogszabály elsődleges célja, hogy elősegítse a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok hatékonyabb érvényesülését, az adatok feletti ügyfél kontroll (önrendelkezés) megvalósulását, az adatok kezelése teljes folyamatának átláthatóságát, valamint a személyes adatokkal történő visszaélések, adatlopások és egyéb incidensek megelőzését.

⁣A Biztosító kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét és az ügyféljogok érvényesülését, így az adatkezelések átláthatóságának további növelése érdekében – többek között – az Általános Adatvédelmi Rendeletnek megfelelően módosítottuk az ügyfeleinknek, a honlapra látogatóknak, illetve az álláspályázatra jelentkezőknek szánt adatkezelési tájékoztatót. Az adatkezelési tájékoztatókban teljes körűen tájékozódhatsz a téged megillető valamennyi érintetti jogról és jogorvoslati lehetőségről, valamint ezen felül az egyes adatkezelések részletes ismertetésénél speciálisan az adott adatkezeléssel kapcsolatos jogaidról, valamint adatvédelmi tisztviselőnk elérhetőségét is megtalálod.

⁣Jelen oldal tartalmazza a hatályos adatkezelési tájékoztatókat, a Biztosító adatfeldolgozóit és viszontbiztosító partnereit, valamint az UNION adatvédelmi tisztviselőjének adatait is itt érheted el.

Adatkezelési tájékoztató

/static/assets/xml/label-document.xmlSmartCube8731352

Honlapra és sütikezelésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

/static/assets/xml/label-document.xmlSmartCube1533yes

Utasbiztosításra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

/static/assets/xml/label-document.xmlSmartCube20722804

Álláspályázatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

/static/assets/xml/label-document.xmlSmartCube2438

Prémium Egészségpénztár ügyfeleire vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A tájékoztató a Prémium Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztárral kötött csoportos egészségbiztosítási szerződések biztosítottjai részére szól.

/static/assets/xml/label-document.xmlSmartCube3001

Biztosításközvetítők toborzására vonatkozó adatkezelési tájékoztató

/static/assets/xml/label-document.xmlSmartCube2987

Ügyfél-elégedettségi felmérésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

/static/assets/xml/label-document.xmlSmartCube2527

Belső visszaélés-bejelentéssel összefüggő adatkezelési tájékoztató

/static/assets/xml/label-document.xmlSmartCube3075

Adatfeldolgozóink és viszontbiztosító partnereink

/static/assets/xml/label-document.xmlyesSmartCube2071

Valós idejű videós ügyfél-átvilágítás

/static/assets/xml/label-document.xmlSmartCube24392440

Adatvédelmi tisztviselő

Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. adatvédelmi tisztviselőjének adatai:

Neve: dr. Soós Lívia
Elérhetősége: 1082 Budapest, Baross u. 1.
E-mail cím: adatvedelem@union.hu
Postacím: 1380 Budapest, Pf. 1076

A hitelbiztosítéki fedezetnyújtás rendszer (DLT) használatával kapcsolatos adatkezelésekről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által működtetett és felügyelt, továbbá az érintett biztosítók, hitelintézetek közös együttműködésében bevezetésre került egy új informatikai rendszer, a DLT rendszer, -a lakásbiztosítások nyilvántartása és a hitelbiztosítéki fedezetnyújtás folyamatának támogatására. A DLT lehetővé teszi a jelzáloghitelek mögött lévő ingatlanok biztosításával kapcsolatos hatékonyabb és gyorsabb adatszolgáltatást. A DLT rendszert használó hitelintézetek és biztosítók – ideértve társaságunkat is – valamint a Magyar Nemzeti Bank közös adatkezelők. A rendszer működésével kapcsolatos részletes tájékoztatás az alábbi adatkezelési tájékoztatóban található.

/static/assets/xml/label-document.xmlSmartCube3187

Leiratkozás direkt marketing megkeresésekről

Amennyiben azt szeretnéd, hogy korábban megadott elérhetőségeiden ne keressünk ajánlatainkkal, termékeinkkel kapcsolatban direkt marketing céllal, akkor a Leiratkozás linkre kattintva megteheted.