Union Biztosító Zrt. | Vienna Insurance GroupUnion Biztosító Zrt. | Vienna Insurance GroupAkadálymentes nézetMenü

Fenntarthatósági PolitikaUNION Biztosító

A társadalmi felelősségvállalás azt jelenti, hogy a vállalatok felelősek a társadalomra gyakorolt hatásukért. Azáltal, hogy felvállaljuk ezt a felelősséget, hozzájárulunk a fenntartható fejlődéshez.

Az UNION Biztosító tevékenységét alapítása óta a hosszútávú gondolkodás és a felelős cselekvés jellemzi. Olyan, a biztosításhoz kötődő értékekre figyelünk, mint az emberek, a jövő, az előre gondolkodás, a fenntarthatóság és az értékteremtés. Ez a jövőben is így lesz.

Mindazonáltal szeretnénk a fenntarthatóság terén még komolyabb célokat elérni:
úton a klímasemleges befektetések és klímasemleges működés, ill. egy zöldebb termékportfolió felé.

A fenntarthatósági kockázatok

A fenntarthatósági kockázatok általánosan érinthetik a pénzügyi piaci szereplők tevékenységét. Az alábbiakban felsoroljuk a fő fenntarthatósági – éghajlattal és klímaváltozással kapcsolatos kockázatokat, melyeket tevékenységünk során kezelnünk kell.

Átállási kockázatok

A gazdaság alacsonyabb szén-dioxid kibocsátásra történő átállása számottevő jogi, technológiai és piaci változásokkal járhat, mely változások jellegétől és gyorsaságától függően a gazdasági és pénzügyi szervezeteknek különböző szintű pénzügyi, reputációs és egyéb kockázatokkal kell szembenézniük.

Jogi kockázat

Klímaváltozással kapcsolatos peres eljárások oka lehet a gazdasági és pénzügyi szervezetek által a klímaváltozás hatásainak csökkentésére vonatkozó intézkedések elmulasztása, a klímaváltozás hatásaihoz történő nem megfelelő alkalmazkodás, illetve ehhez kapcsolódóan felmerülő lényeges pénzügyi kockázatok nem megfelelő módon történő közzététele.

Technológiai kockázat

Az alacsonyabb szén-dioxid kibocsátású, energiatakarékosabb gazdaságra történő átállást támogató technológiai fejlesztések, innovációk jelentős hatással lehetnek a gazdasági és pénzügyi szervezetekre, különös tekintettel azok versenyképességére, költségeire, illetve a termékeik és szolgáltatásaik iránti keresletre.

Piaci kockázat

A klímaváltozás a piacokat különböző és összetett módokon befolyásolhatja, ezek közül az egyik leghangsúlyosabb, azon termékek és szolgáltatások keresletében és kínálatában bekövetkező változások, melyek egyre inkább figyelembe veszik az éghajlattal kapcsolatos kockázatokat és lehetőségeket.

Reputációs kockázat

A klímaváltozás reputációs kockázat forrása lehet, mely abból fakadhat, hogy az ügyfelek, közösségek miképpen ítélik meg egy gazdasági vagy pénzügyi szervezet hozzájárulását az alacsonyabb szén-dioxid kibocsátású gazdaságra történő átállásra vonatkozóan.

Természeti kockázatok

A klímaváltozásból eredő természeti kockázatok lehetnek esemény-vezéreltek, tehát akut kockázatok, illetve hosszabb távú változások hatásai, tehát tartós kockázatok. A gazdasági és pénzügyi szervezetek teljesítményét befolyásolhatják például a víz elérhetőségében vagy minőségében, az élelmiszerbiztonságot illetően vagy az extrém hőmérséklet kapcsán bekövetkező változások, melyek hatással lehetnek többek között a szervezet működésére, folyamataira, alkalmazottainak biztonságára.

Akut természeti kockázat

Az akut természeti kockázatok körébe tartoznak az akár egyre súlyosabb hatással járó extrém időjárási események, például a szélviharok, hurrikánok vagy árvizek.

Tartós természeti kockázat

A tartós természeti kockázatok közé soroljuk a hosszú távú változásokat (például a tartósan magasabb hőmérséklet), melyek akár a tengerszint emelkedését vagy egyéb hasonló típusú változásokat idézhetnek elő.

Fenntarthatósági politikánk 5 alappillére

Az alábbiakban részletesen foglalkozunk fenntarthatósági politikánk alappilléreivel. Ezek a következő stratégiai területek: társadalmi felelősségvállalás biztosítási alaptevékenységünkben, ügyfelek, munkavállalók, társadalom és környezet. Ezeken a stratégiai területeken folytatjuk, ill. szükség esetén bővítjük a már elkezdett tevékenységeinket a fenntarthatóság jegyében.

Társadalmi felelősségvállalásbiztosítási tevékenységünkben

Fenntartható üzleti gyakorlat és szabályszerű magatartás

A felelős gondolkodás, és hogy ügyfeleink felé mindenkor képesek legyünk teljesíteni szolgáltatási kötelezettségeinket, biztosítótársaságként mindig is meghatározta alaptevékenységünket. Az előrelátóan gondolkodó menedzsment és a profitábilis növekedés alapvető feltétele a vállalat hosszútávú stabilitásának. Ugyanakkor arra is törekszünk, hogy gazdasági céljainkat társadalmi és környezetvédelmi szempontokkal kombináljuk. Közérdekű kötelezettségeink teljesítését ugyanolyan komolyan vesszük, mint a jogszerű működést.

Fókusz területek és intézkedések

Ügyfelek

Felelősség termékeink vonatkozásában és ügyfeleink iránt

Biztosítótársaságként az UNION Biztosító leveszi ügyfelei válláról a mindennapi kockázatok terhét. Törekszünk a maximális ügyfélelégedettségre. Szeretnénk a lehető legszélesebb népesség számára hozzáférést biztosítani szolgáltatásainkhoz, valamint társadalmi és környezeti szempontból felelős, hozzáadott értékkel rendelkező termékeket kínálni.

Fókusz területek és intézkedések

Munkavállalók

Kapcsolat a munkavállalókkal

Egy biztosítótársaság sikere nagymértékben függ az alkalmazottaitól, képzettségüktől, elkötelezettségüktől és szakértelmüktől, ill. az ügyfelekhez való hozzáállásuktól. Mi hisszük, hogy az UNION Biztosító jó munkahely. Azért, mert itt egyszerűen, érthetően, emberi hangon kommunikálunk egymással és az ügyfeleinkkel is. Olyan munkavállalókat keresünk – és igyekszünk meg is tartani őket –, akik meggyőződéssel támogatják vállalati kultúránkat és stratégiánkat.

A különféle ügyféligényeket, különféle tapasztalattal és gondolkodásmóddal tudjuk kiszolgálni. Ezért a munkatársaink körében is nagyra értékeljük a sokszínűséget. Kollégáink különböző tapasztalatának, hátterének, igényeinek és elvárásainak igazságos és méltányos kezelése lehetővé teszi, hogy munkatársaink a lehető legjobban fejlődjenek. Széleskörű továbbképzési és nemzetközi tapasztalatszerzési lehetőségeket, vonzó munkakörnyezetet kínálunk.

Fókusz területek és intézkedések

Társadalom

Bevonódás és társadalmi hozzájárulás

Számunkra fontos szempont a külső és belső partnerekkel történő tiszteletteljes interakció, az érdekeik figyelembe vétele. Szeretnénk elősegíteni egy igazságos és méltányos társadalom kialakulását. Biztosítási szolgáltatóként elemezzük és nyomon követjük a társadalmi-gazdasági trendeket, és arra törekszünk, hogy felhívjuk a figyelmet a társadalmunk előtt álló problémákra.

Az UNION Biztosító kiemelt figyelmet szentel a társadalmilag fontos ügyek felkarolásának, melyet hosszú távra kialakított stratégia mentén végez. Az UNION Biztosító – alapítványi partnerei által – hosszú évek óta támogatja a hátrányos helyzetű gyermekeket és a kortárs képzőművészetet, valamint a fogyatékkal élő, hátrányos helyzetű fiatal felnőtteket.

A pénzügyi segítségen kívül természetbeni, kommunikációs és humán támogatást (önkéntesség) is nyújtunk partnereinknek, és tevékenységünkben kiemelt szerep jut az edukációnak, a közös programoknak. Fontosnak tartjuk, hogy támogatottjaink és kollégáink között kötődés alakuljon ki. Az Önkéntes Nap keretében az UNION Biztosító lehetővé teszi munkavállalói számára, hogy évente egy munkanapot a társadalmi kötelezettségvállalásnak szenteljenek.

Fókusz területek és intézkedések

Környezet

Óvjuk környezetünket

Az éghajlati kockázatok – különösen a természeti katasztrófák gyakorisága és intenzitása – jelentős hatást gyakorolnak a biztosítási fedezetek elérhetőségére és megfizethetőségére. Biztosítótársaságként szakértői tudással rendelkezünk a természeti katasztrófák modellezésének terén. Ez a tudás beépül a terméktervezés és az árképzés folyamataiba, hozzájárul az ügyfelek tudatosságának növeléséhez, és segít a kockázatkezelési intézkedések kialakításában is.

Az UNION Biztosító foglalkozik az éghajlati kockázatokkal és elkötelezett a tudatosság növelését célzó kezdeményezések kidolgozása mellett. Mindennapi üzleti tevékenységünkben és irodaházainkban is figyelünk a klímavédelem szempontjaira és az erőforrások gondos felhasználására.

Fókusz területek és intézkedések

Az ESG (azaz környezeti, szociális és vállalatirányítási) standardoknak való megfelelés irányelvei

Fontosnak tartjuk, hogy befektetéseink megfeleljenek a fenntarthatósági szempontoknak. Ezért a befektetési egységhez kötött életbiztosítások fedezetén kívüli befektetéseink kiválasztása és értékelése során számos kizáró feltételt alkalmazunk. A befektetési egységhez kötött életbiztosítási eszközalapok befektetési politikáiban az ESG irányelvek egyedi szinten kerülnek feltüntetésre.

Nem fektetünk tiltott fegyverekbe

Az UNION Biztosító kizár minden olyan befektetést, aminek köze lehet a tiltott fegyverek gyártásához, ill. kereskedelméhez. A tiltott fegyverek a következők:

Figyelemmel kísérjük az új típusú fegyverek fejlesztését is, hogy potenciálisan fel tudjuk venni őket a tiltólistánkra. Azokat a kormányokat is kizárjuk a befektetéseink közül, amelyeket az ENSZ Biztonsági Tanácsa szankcionált a tiltott fegyverekről szóló nemzetközi szerződések megsértése miatt.

Nem fektetünk szénnel fűtött hőerőművekbe

A kőszén elégetése az üvegházhatású gázok keletkezésének, így a globális klímaváltozásnak egyik legfőbb oka. A Párizsi Éghajlatvédelmi Egyezmény azt a célt fogalmazta meg, hogy a globális felmelegedés mértékét max. 1,5-2 Celsius fokra kell korlátozni. Ezzel összhangban a világ kőszén tartalékának max. 10-20%-át lehet még felhasználni. Ezért az alábbi szempontok alapján értékeljük a vállalatokat, és kizárjuk azokat, amelyek érintettek a következőkben: