Union Biztosító Zrt. | Vienna Insurance GroupUnion Biztosító Zrt. | Vienna Insurance GroupAkadálymentes nézetMenü

„Egy befogadó társadalomért”

A Kézen Fogva Alapítvány adószáma: 18050495-2-43

A Kézen Fogva Alapítvánnyal 2016 második felétől működünk együtt. Az Alapítvány 1993 óta dolgozik a befogadó társadalomért, melyben a fogyatékos emberek képesek méltósággal élni mindennapjaikat. A fogyatékos emberek közül is a leghátrányosabb helyzetben lévő értelmi fogyatékos és halmozottan sérült emberek ügyének támogatását választotta feladatul. A fogyatékos egyént környezetébe ágyazva érik el közvetlenül és közvetetten, életének minden fázisában: a családon keresztül, a szakembereken át, az ellátásban résztvevő szervezeteken keresztül vagy a társadalom egészét megszólítva.

Támogatás

Biztosítónkkal közösen az Alapítvány egy olyan programot működtet, melynek célja, hogy az iskola és a munka világa között támogassa a sajátos nevelési igényű gyermekeket. A programban olyan 15-24 év közötti fiatalok vehetnek részt, akik kifejezetten az iskola és munka közötti átmenetben vannak és valamilyen speciális szükséglettel rendelkeznek: tanulásban akadályozott fiatalok (speciális iskolában tanulók) és értelmileg akadályozott fiatalok,mozgáskorlátozott és halmozottan fogyatékos fiatalok,hallás- és látássérült fiatalok,szociális hátrányban élő fiatalok, magatartási zavarokkal küzdők,pszichiátriai beteg fiatalok és autisták.

Az átmenetben nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatás támogatást és tanácsadást ajánl a fogyatékossággal élő és hátrányos helyzetű fiataloknak az iskolai képzés és a munka világa között. Az átmeneti szolgáltatásnak két fő célja van: a szakmai lehetőségek megmutatása a fiatalok számára és alapot biztosítani a döntések meghozatalához és reális megközelítéssel segíteni a fiatalt a szakmai integráció felé.

alapítvány honlapja